Activitatea independenta – organizare din punct de vedere juridic si contabil

Proprietatea personala dobandita din activitatea independenta a fost concurata de-a lungul timpului sub diverse forme de reprezentare.

Analizand, de la proprietatea dobandita personal, de micul producator rural pana la capitalul – proprietatea – marilor companii, expresia neta a activitatii independente prezinta o expensiune a ultimul secol, incepand de la munca proprie a micului producator pana la marile conglomerate capitaliste.

In teoria marxista o lene generala va cuprinde lumea, odata ce proprietatea individuala va fi inghitita de  dezvoltarea industriala.

Dar in fapt, dezvoltarea economiei a creat noi orizonturi atat pentru activitatea independenta cat si pentru activitatea dependenta.

Decizia de a lucra pe cont propriu azi, reprezinta analiza de oportunitate stabilita in conditii de independenta.

1. Clasificari privind activitatea independenta

Activitatea independenta este reglementata potrivit art 67 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, care clasifica veniturile realizate, dupa cum urmeaza:

 • Venituri din activitati de productie, comert, prestari servicii;
 • Venituri din profesii liberale, respectiv prestarea serviciilor cu caracter profesional, art. 67 alin (2);
 • Venituri din activitati independente realizate in baza contractelor sportive

Activitatile economice prezentate mai sus, sunt raporturile juridice de afaceri, realizate sub incidenta Legii 31/1990 privind Societatile, a Codului Civil si a altor legi sub incidenta carora acestea activeaza.

Potrivit art. 2 din Legea 31/1990, activitatea economica poate fi organizata in entitati cu personalitate juridica, constituite sub formele:

a) societate în nume colectiv; b) societate în comandită simplă; c) societate pe acţiuni; d) societate în comandită pe acţiuni şi e) societate cu răspundere limitată.

Cat si in entitati fara personalitate juridica, statutare ale Codului civil, a Legii 31/1990 privind Societatile sau a, altor legi specifice sau ordonante care reglementeaza activitatea prestata (printre care: Legea 36/1995 privind Legea Notarilor Publici, Legea 51 privind activitatea avocatilor, Ordonanta 65/1994 privind activitatea de expertiza contabila).

Acestea se clasifica in:

 • Persoane fizice autorizate
 • Inteprinderi individuale
 • Intreprinderi familiale
 • Sucursale
 • Agentii
 • Reprezentante

2. Criteriile de independenta

Definitorii aplicabile pentru orice tip de activitate independenta sunt prevederile art. 7 alin 3 din Codul Fiscal, potrivit acestuia;

 • activitatea independenta se exercita in mod continuu,
 • cu resurse propii,
 • organizarea acesteia intra sub incidenta unei reglementari legislative,
 • principalul obiectiv este obtinerea de venituri

In controalele fiscale, inspectorii au o abordare exhaustive in verificarea criteriilor de independenta, astfel incat, chiar daca legea prevede indeplinirea a cel putin 4 criterii, pentru a incadra o activitate in categoria celor independente, in organizarea activitatii economice este indicat sa fie indeplinite toate cele 7 puncte.

3. Inregistrarea societatilor

Entitatile reglementate de Legea 31/1990, respectiv cele cu personalitate juridica si cele fara personalitate juridica incep a functiona, dupa inmatricularea acestora la Registrul Comertului.

Activitatile din profesii liberale nu se inregistreaza la Registrul Comertului, dar se inregistreaza fiscal la ANAF.

In cadrul procedurii de inregistrare, societatile infiintate cu personalitate juridica (din cele expuse la cap. 1) opteaza la momentul inregistrarii in Registrul Comertului pentru impozitul pe profit, reglementat de cap II sau pentru impozitul pe venitul microintreprinderilor, reglementat de cap III din Codul Fiscal.

Spre deosebire de societatile cu personalitate juridica, in cazul carora activitatile se desfasoara si impunerea fiscala se realizeaza in numele persoanei juridice, in cazul celor, fara personalitate juridica, activitatea se desfasoara in mod individual (sau intr-o asociere) dar in numele persoanei fizice, impunerea fiscala si declararea se face individual de catre fiecare persoana fizica care realizeaza venituri si cheltuieli din activitati independente.

Lista activităților independente de productie, comert, prestari servicii, cuprinse în cadrul art. 67 alin. (1) din Codul fiscal sunt, cu titlu de exemplu:

a) activități de producție;
b) activități de comerț, respectiv cumpărare de bunuri în scopul revânzării acestora;
c) organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive și altele asemenea;
d) activități al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacții printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agenție, de agent de asigurare și alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului civil, precum și a altor acte normative, indiferent de perioada pentru care a fost încheiat contractul;
e) vânzarea în regim de consignație a bunurilor cumpărate în scopul revânzării sau produse pentru a fi comercializate;
f) activități de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită, și altele asemenea;
g) transport de bunuri și de persoane;
h) activități de prestări de servicii.

Codul civil reglementeaza formele de organizare a profesiilor liberale atat din pespectiva functionarii intr-o maniera unipersonala sau in forme asociative a profesionistilor.

Exercitarea profesiei liberale, se face sub prerogativele legilor speciale care autorizeaza activitatile respective. Astfel incat organizarea si prestarea activitatilor se face in primul rand in functie de normele stabilite de legea speciala, care reglementeaza activitatea, implicatiile codului civil, a codului fiscal, a codului muncii, fara a le fi expus intr-o forma exhaustiva, completeaza cadrul legislativ pentru desfasurarea profesiei liberale.

Potrivit art. 67 alin 2, din Codul Fiscal lista profesiilor liberale cuprinde:

Medici, avocați, notari publici, executori judecătorești, experți tehnici și contabili, contabili autorizați, auditori financiari, consultanți fiscali, arhitecți, traducători, sportivi, precum și alte persoane fizice cu profesii reglementate în condițiile legii și a îndeplinirii a cel puțin 4 din criteriile prevăzute la art. 7 pct. 3 din Codul fiscal.

Independent de statutul societatii (entitate sub reglementarile Legii 31/1990 sau societate simpla  – forma de organizare cu precadere identificata in domeniul profesiilor liberale), dupa inregistrarea juridica si/sau fiscala toate formele de organizare fac obiectul prevederilor Legii Contabilitatii si a Ordinului 1802/2014, au obligatia de a-si ordona activitatea contabila si de a stabili forma de impozitare.

In termen de 30 de zile de la infiintare cat si in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent, acestia au obligatia de a declara sistemul de impozitare in declaratia unica D212.

Pentru determinarea venitului net din activitati independente, (prezentate la punctul 1),  societatile pot opta pentru una din urmatoarele metode de impozitare, cap. IV din Codul Fiscal:

 • Impozitarea pe baza de norma de venit
 • Impozitarea in sistem real (venituri incasate- cheltuieli deductibile)

In acest punct, concluzia prezinta urmatoarea forma:

Contribuabil fara personalitate juridica

Reprezentata de o persoana fizica

Desfasoara o forma de activitate independenta

4. Impozitarea pe baza de norma de venit

Potrivit art 69 din Codul Fiscal, contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, altele decat veniturile din profesii liberale au obligatia de a stabili impozitul pe venit, in sistem real, prin optiune (pe o perioada de 2 ani consecutiv), sau pe baza normelor de venit.

Normele de venit sunt stabilite anual de catre Ministerul Finantelor Publice si publicate pe site-ul Anaf. Acestea contin nomenclatorul activitatilor aprobate si codurile caen pentru care venitul impozabil se determina pe baza normei anuale de venit.

 • Norma de venit nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe tara in vigoare inmultit cu 12 luni, ajustata prin aplicarea coeficientilor de corectie, publicati de catre Directiile de Administratie Fiscala Regionala.

Coeficienții de corecție, publicați de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București, sunt următorii:

a) În sensul majorării, coeficientul de ajustare pentru faptul că persoana fizică are un salariat este de 25%.
b) În sensul reducerii normei anuale de venit:

– pentru calitatea proprie de salariat se aplică un coeficient de corecție în cotă de 60%;
– pentru calitatea de student se aplică un coeficient de corecție în cotă de 30%.

Pentru anul 2023, norma minima este: 3000 lei *12 luni = 36.000lei

 • In situatia in care un contribuabil obtine venituri, din activitati independente, altele decat veniturile din profesii liberale, pe o perioada calendaristica mai mica de 12 luni, norma de venit se determina proportional cu perioada activa desfasurata, potrivit Sectiunii 3 pct 8 din Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal.
 • Cota de impozitare este de 10% si se aplica asupra venitului impozabil determinat prin insumarea normelor de venit coresponzatoare fiecarei activitati, ajustate.
 • Declararea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de fiecare persoana fizica se face prin declaratia unica 212, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor.

Plafonul pentru anul 2023 prevazut de OG 16/2022 transpusa in Codul Fiscal, in sectiunea veniturilor independente la art 69 alin (9), este de 25000 euro si se aplica pentru veniturile realizate in 2023.

Astfel contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, altele decat veniturile din profesii liberale in anul 2023 mai mari de 25000euro au obligatia de a determina impozitul pe venit in sistem real la viitorul termen de raportare, respective cel din 25 mai 2024.

Exemple de norme de venit calculate

Un contribuabil care realizeaza venituri din comert cu produse agricole si alimentare care a inceput activitatea pe 01.01.2023, in jud. Alba

Norma de venit: 30.600lei

Coeficient de ajustare pozitiv 30% (varsta contribuabilului): 30.600*30% = 9180

Venit net anual = 30600-9180 = 21.420

Impozit pe venit = 21.420*10% = 2.142lei

Un contribuabil care realizeaza venituri din comert cu produse agricole si alimentare care a inceput activitatea pe 01.03.2023, in jud. Alba

Norma de venit: 30.600lei

Coeficient de ajustare pozitiv 30% (varsta contribuabilului): 30.600*30% = 9180

Venit net anual = 30600-9180 = 21.420

Dar acest venit nu este aferent celor 12 luni, astfel incat, venitul impozabil va fi stabilit doar ptr perioada 01.03 – 31.12.2023

Venit net impozabil: (21.420/365)*306zile = 17.958

Impozit pe venit = 17.958*10% = 1.796lei

5. Impozitarea in sistem real Eligibili impozitarii in sistem real sunt contribuabilii care realizeaza venituri din profesii liberale, precum si contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, a caror impunere se realizeaza pe baza normei de venit si opteaza pentru aplicarea acestui sistem, potrivit art. 691 din Codul Fiscal. Modalitatea de determinare a impozitului pe venit in sistem real este reglementata de art. 68 din Codul Fiscal. Potrivit acestuia, baza de impozitare se determina pe relatia:

Venituri incasate – Cheltuieli efectuate in scopul desfasurarii activitatii independente – Cheltuieli cu deductibilitate limitata

Societatile care aplica impozitarea in sistem real, au obligatia de a intocmi Registrul de evidenta fiscala, in vederea stabilirii venitului net anual, in partida dubla, completandu-l cu veniturile brute incasate si platile efectuate.

6. Impozitul pe veniturile din contractele de activitate sportiva

Impozitarea veniturilor din contractele de activitate sportiva se face prin retinerea la sursa a impozitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, declararea si plata acestuia de catre platitorul de venit, persoana juridica.

Impozitul astfel retinut se declara in Declaratia 112 si se achita la bugetul de stat pana cel tarziu pe 25 a lunii urmatoare celei pentru care a fost constituit.

7. Contributiile sociale si de asigurari sociale de sanatate

Se retin si de declara de catre beneficiarii veniturilor in declaratia unica, pana la 25 mai, inclusive, a anului urmator celui de raportare.

Plafoane de impozitare

CAS

Baza de calcul la care se aplica procentul de 25%:

CASS

Baza de calcul la care se aplica procentul de 10%:

12 salarii minime brute/tara pentru venituri realizate cu valoarea intre 12 si 24 salarii minime brute/tara; art 148 alin 4 din Codul Fiscal

6 salarii minime brute/tara pentru venituri realizate cu valoarea intre 6 si 12 salarii minime brute/tara; art 170 alin 4 din Codul Fiscal

24 salarii minime brute/tara pentru venituri realizate cu valoarea peste 24 salarii minime brute/tara art 148 alin 4 din Codul Fiscal

12 salarii minime brute/tara pentru venituri realizate cu valoarea intre 12 si 24 salarii minime brute/tara; art 170 alin 4 din Codul Fiscal

 

24 salarii minime brute/tara pentru venituri realizate cu valoarea peste 24 de salarii minime brute/tara; art 170 alin 4 din Codul Fiscal

Distribuie pe: