Capitalul de lucru –  Un management eficient al resurselor curente ale companiei

Intr-o economie concurentiala, performata financiara reprezinta obiectivul de facto al societatii.

Analiza financiara prelucreaza informatia contabila si o prezinta sub forma de indicatori si diagrame in rezultate de rentabilitate, solvabilitate sau lichiditate, acestea, cu scopul de a certifica intr-o maniera absoluta performata financiara.

Dar cum valorificam performanta financiara?

In piata.

In relatia cu furnizorii sau clientii,  negociind termene de plata sau incasare mai avantajoase pentru companie, sau in relatia cu creditorii aplicand termeni de negociere pe costul indatorii.

Sub aspectul dezvoltarii economice, cresterea performantei financiare, pozitioneaza compania intr-un lider al negocierii cu investitori, creditori si alti parteneri ai mediului de afaceri.

Bilantul financiar se imparte in doua structuri, dupa functia resursa:

  • Resursa permanenta
  • Resursa temporara

 

Cum le identificam in bilant?

Resursa permanenta, este reprezentata de activele cu ciclu lung de exploatare, precum si de rezultatele companiei, reflectate in structura capitalurilor proprii, definim astfel, avutia societatii. Aceasta are o viteza mai mica de rotatie dar un randament mai mare (de exemplu prin prisma investitiilor).

In analiza financiara indicatorul Valoare Adaugata reflecta investitia companiei in tehnologie si in cresterea calificarii  resursei umane.

Resursa temporara, este reprezentata de structura activului cu rotatie zilnica, altfel spus: stocuri, creante, clienti, furnizori, credite pe termen scurt.

Intr-o reprezentare grafica resursa permanenta si cea temporara, pot fi illustrate astfel:

captal de lucru 1

In scenariul optim de functionare, activitatea de exploatare se finanteaza singura (autofinantare).

Capitalurile permanente (capitalurile proprii si datoriile pe termen lung) sunt monetizate in investitii (activele cu ciclu lung de exploatare), acestea din urma, genereaza impact de volum si valoare in activele circulante (creste productia, creste numarul de clienti, creste numarul de furnizori).

Prin autofinantare, datoriile pe termen scurt sunt acoperite integral de  fluxul monetar generat de vanzari. In practica intalnim situatii in care datoriile pe termen scurt sunt acoperite de resursa permanenta (datoriile pe termen lung). Altfel spus, creditele bancare pe termen lung achita datoriile pe termen scurt, cu un cost al indatorarii mult mai mare.

Termenul de resursa temporara, este regasit in literatura de specialitate sub denumirea de working capital sau capital de lucru.

Unde regasim, in bilantul financiar, working capital si cum il folosim?

Capitalul de lucru este regasit in cifra de afaceri prin rotatia stocurilor, care genereaza venituri, in contul de profit si pierdere (venituri – cheltuieli), in activul net (active minus datorii).

Inainte de a vorbi despre conditiile de exploatare optime a capitalului de lucru, analizam modul in care se valorifica acesta.

Capitalul de lucru net (excedentul de capital valoric) se determina pe relatia: Cash in – Cash out

Testand practic relatia de mai sus, durata unui flux operational, incepand de la achizitie, respective productie, pana la realizarea vanzarii, in scenariul optim, trebuie sa fie un rezultatul egal cu zero sau negativ, al diferentei in numar de zile, dintre fluxul de numerar intrat si fluxul de numerar iesit.

Mai aplicat, pe exemplul de mai jos:

captal de lucru 2

Creditul comercial practicat de catre companie atat pentru cash in, cat, si ptr cash out este integrat in stuctura politicilor de business si devine astfel, un instrument in managementul practicat.

O alta metoda de analiza a capitalului de lucru este reprezentata de lichiditatea generala, care se determina prin raportul: Active circulante/Datorii pe termen scurt.

Cum interpretam rezultatele?

Un rezultat al raportului intre 1,2 si 2 reprezinta scenariul optim de lucru, prin care se atesta capacitatea companiei de autofinantare a activitatii de exploatare.

Cum testez corectitudinea lichiditatii generale?

Prin calculul nevoii de fond de rulment.

Asadar, daca nevoia de fond de rulment (active circulant – datorii pe termen scurt) este negative, compania reuseste sa, sustina din activitatea de exploatare, datoriile pe termen scurt.

Structura si analiza capitalului de lucru

In practica companiilor, dinamica si valorificarea capitalului de lucru, a carui structura este prezentata un tabelul de mai jos, este integrata in rapoarte de dashboard.

Stocuri, caracterizate de:ClientiDatorii
Viteza de rotatieCreditul commercial acordatCreditul commercial primit
Suprastocarea – valoarea costului de depozitareDays sales autstanding (DSO) 

In practica, managerii deciz zilnic: cat achizitioneaza, cat consuma si cat incaseaza din ce consuma.

In exemplul de mai jos soldul stocului se consuma intr-o zi, soldul clientilor (12.671 lei) se incaseaza in 3 zile si soldul furnizorilor se achita in 7 zile.

Ipoteza – extras din bilant

Denumire indicatorSuma 
Stocuri3,872 
Clienti12,671 
Casa si banca56,996 
Active circulante 73,539  
Furnizori33,889 
Credite bancare pe termen scurt34,500 
Total datorii pe termen scurt 68,389  
Cifra de afaceri145,900 

 

In cat timp incasez? DSO (Sold clienti/CA)3zile
In cat timp platesc? (Sold furnizori/CA)7zile
In cat timp consum? (Stocuri/CA)0.80zile

In practica, nu exista formula de success, general aplicabila, cu particularitati precum lichiditatea generala, pe care standardele o reglementeaza intre 1,2 si 2, ratele de performanta ale companiei prezinta certificarea data de istoria companiei, privind evolutia.

Distribuie pe: