Dispozitii noi privind TVA, Accize si Impozitul pe venit de la 01 ianuarie 2024

Publicata in 29 decembrie 2023 in Monitorul Oficial, Hotararea de Guvern nr. 1336 privind, modificarea si completarea Normelor de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, instituie modificari importante in cadrul titlurilor – Impozit pe venit, TVA,  Accize si alte taxe speciale.

Titlul IV Impozitul pe venit

 

Principiul valorii de piata este invederat, in cuprinsul HG pentru stabilirea impozitului asupra venitului impozabil, realizat din transferul dreptului de proprietate imobiliara.

Incepand cu data de 01 ianuarie 2023, au produs efecte asupra impozitului pe venit din transferul titlurilor de proprietate imobiliara, prevederile OUG 16/2022, in cadrul dispozitiilor a fost eliminat plafonul de 450.000lei reprezentand limita neimpozabila in cazul transferurilor titlurilor de proprietate imobiliara si s-au instituit doua cote de impozitare, dupa cum urmeaza:

 • 3% pentru construcţiile de orice fel şi terenurile aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deţinute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
 • 1% pentru imobilele, deţinute o perioadă mai mare de 3 ani.

Printr-o actiune de armonizare a prevederilor Codului Fiscal, mai sus mentionate, HG 1336 instituie norme suplimentare in vederea aplicarii prevederilor Codului Fiscal.

Prin urmare, valoarea impozabila in cazul transferului proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal este reglementata ca fiind valoarea declarata de catre parti, daca aceasta, nu este sub nivelul minim al valorii stabilite prin studiul de piata realizat de catre experti evaluatori.

Astfel incat, in aplicarea prevederilor art 111 din Codul Fiscal, privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal realizat de catre contribuabilii, persoane fizice, valoarea stabilita prin studiul de piata realizat de catre experti evaluatori din cadrul camerelor notarilor publici, prevaleaza in stabilirea valorii impozabile, in cazul in care valoarea declarata de parti este inferioara valorii minime stabilite in cadrul studiului de piata.

 

De asemenea, se stabilesc reglementari asupra terminologiei, contribuabilului persoana fizica, obligata la plata impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal:

 • În cazul transferului dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia prin acte juridice între vii, contribuabil este cel din patrimoniul căruia se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele acestuia: vânzătorul, credirentierul, transmițătorul în cazul contractului de întreținere, al actului de dare în plată, al contractului de tranzacție;
 • In cazul contractelor de donatie, calitatea de contribuabil revine donatarului;
 • In cazul transferului dreptului de proprietate cu titlu gratuit, contribuabilul responsabil de plata impozitului pe venit revine dobanditorului dezmembramintelor;
 • In cazul schimbului unui bun imobil cu un bun mobil, contribuabilul la plata impozitului pe venit, este proprietarul bunului imobil, respectiv persoana fizica ce transmite proprietatea imobiliara.

Titlul VII Taxa pe valoarea adaugata

Modificarile complexe instituite la finele anului 2023, asupra operatiunilor impozabile precum si a cotelor de tva, instituite in Legea 296 si OUG 115/2023 au determinat necesitatea, in vederea aplicarii unui tratament fiscal unitar, unor norme complementare prevederilor Codului Fiscal.

Intr-o forma sintetizata acestea sunt:

 1. Stabilirea codurilor vamale pentru produsele alimentare – lapte praf, cozonac si biscuiti exceptate de la aplicarea cotei de19%;
 2. Fluxul economic al alimentelor a caror cota de tva este de 9%, cu exceptia produselor alimentare cu zahăr adăugat al căror conținut total de zahăr este de minimum 10 g/100 g produs si a caror cota de tva este de 19%;
 3. Definirea serviciului unic format din cazare, produse alimentare si bauturi, in cadrul sectorului hotelier– pentru care este stabilita cota redusa de 9%;
 4. Delimitarea in cazul serviciilor de restaurant si catering, a combinatiilor de bauturi (alcoolice si nealcoolice) pentru aplicarea cotei standard de tva;
 5. Specificatii suplimentare din corespondenta prevederilor Codului Fiscal, privind cota de tva pentru avansurile in cazul livrarilor de locuinte ca parte a politicii sociale.

Avand in vedere prevederile Codului Fiscal, completarile stabilite in HG fac referire la urmatoarelor articole:

 1. Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 291 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal se aplica pe tot lantul economic de la productie pana la comercializarea catre consumatorul final pentru produsele alimentare, cu exceptia produselor alimentare cu zahăr adăugat al căror conținut total de zahăr este de minimum 10 g/100 g produs si a caror cota de tva este de 19%.
 2. Conform art. 291 alin. (2) lit. e) pct. 3 din Codul fiscal, cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru produsele al caror cod vamal este:
 • a)  laptele praf pentru nou-născuți, sugari și copii de vârstă mică, respectiv formulele de lapte praf de început, de continuare și de creștere, care se încadrează la codurile NC 0402 și NC 1901 10;
 • b) cozonacul care este vândut sub această denumire și care se încadrează la codul NC 1905;
 • c) biscuiții care sunt vânduți sub această denumire și care se încadrează la codurile NC 1905 31, 1905 90 45 și 2309.
 1. In cazul produselor alimentare cu zahar adaugat, al caror continut de zahar este explimat in volum, contribuabilii trebuie să realizeze transformarea din unitatea de măsură pentru volum în unitatea de măsură pentru masă.
 2. Cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea, importul sau achiziția intracomunitară de suplimente alimentare care se regăsesc pe site-ul Ministerului Sănătății sau pe cel al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare.
 3. Potrivit prevederilor art. 291 alin. (2) lit. j) din Codul fiscal, cota redusa de 9% se aplică pentru tipurile de cazare în structurile de primire turistică din cadrul sectorului hotelier, reglementate de catre OG 58/1998 si Legea 755/2001, respectiv cazare cu mic dejun, pensiune completa, all-inclusive sau demipensiune, pretului total al cazarii care poate include: costul cazarii, bauturi alcoolice si nealcoolice, produse alimentare si produse alimentare cu zahăr adăugat al căror conținut total de zahăr este de minimum 10 g/100 g produs.
 4. In cazul serviciilor de restaurant si catering, reglementate la art 291 alin. k) din codul Fiscal, vanzarea de bauturi alcoolice si nealcoolice in combinatie indiferent de concentratia de alcool, este considerata bautura alcoolica pentru care se aplica cota standard de tva.
 5. Cota de tva de 9% pentru livrarile de locuinte ca parte a politicii sociale, reglementate la art 291 alin. m) din Codul Fiscal, este stabilita conform urmatoarelor prevederi instituite prin prezenta HG:

– cota de 9% se aplica pentru avansurile acestor livrari daca din contract rezulta ca la momentul livrarii vor fi indeplinite toate conditiile impuse de art 291 alin. 2 lit. m) din Codul Fiscal.

– pentru cladirile livrate cu destinatia camine de batrani si de pensionari, case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minorii cu handicap, precum si livrarea de cladiri pentru primarii in vederea atribuirii acestora cu chirie subventionata, cumparatorul va transmite vanzatorului o declaratie pe propria raspundere autentificata la notar din care sa rezulte ca va utiliza cladirea conform destinatiei prezavute de lege. Vanzatorul are obligatia de a o pastra in vederea justificarii cotei reduce.

 1. Persoanele impozabile care solicita la Registrul Comertului inregistrarea in scopuri de TVA, odata cu inregistrarea acestora in Registrul Comertului, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data înregistrării persoanei impozabile în registrul comerțului.
 2. Sunt suspendate toate efectele deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul suspendarii executarii deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, dispusa de instantele de judecata.

Titlul VIII Accize și alte taxe speciale

 

Legea 296/2023 introduce in sfera produselor reglementare pentru calculul accizelor:

 

 • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5 g-8 g/100 ml;
 • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml.

 

Hotararea de guvern nr. 1336 din 29 decembrie 2023, aduce completari in vederea aplicarii art. 439 alin. (2) lit. d) și e) din Codul fiscal, astfel:

 

 • Nu se considera in vederea accizarii, bauturile nealcoolice, pentru care consumatorul decide cantitatea de zahar ce se adauga in continutul acestora precum si produsele care nu pot fi consumate ca atare ca băuturi, precum și băuturile preparate pe loc pentru care nu poate fi determinată cantitatea de zahăr la momentul vânzării.

 

 • Bauturile nealcoolice cu zahar adaugat, servite in cadrul serviciilor de restaurant si catering, nu reprezinta productie respectiv vanzare in intelesul produselor accizabile conform art 441 din Codul Fiscal.

 

 • Antrepozitarul autorizat nu este obligat sa constituie garantie pentru produsele energetice accizabile care sunt deplasate din Romania pe teritoriul UE exclusive pe cale maritima, in situatia in care celelalte state isi dau acordul.

Distribuie pe: