Factura electronica pentru operatiunile cu persoanele fizice, institutiile de executare si agricultori. OUG 69/2024. Devansarea termenului pentru plata accizelor. OUG 59/2024

Se scurteaza durata pentru efectuarea platii accizelor. Prin urmare deplasarea, respectiv livrarea se realizeaza ulterior efectuarii platii si documentul de insotire, respectiv avizul de insotire, va contine mentiunea accize platite.


Ca atare, pentru produsele accizabile ce sunt deplasate din antrepozitele fiscale catre alte locuri de depozitare precum si pentru livrarile efectuate pe baza comenzii comparatorului, contravaloarea accizelor se plateste ulterior primirii comenzii, dar nu mai tarziu de efectuarea livrarii, respectiv deplasarii, urmand a se efectua regularizarea până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile.

Prevederile OUG 59/2024, sunt structurate astfel:

La articolul 345, din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, după alineatul (3) se introduc noi alineate cu următorul cuprins:
1. Deplasarea produselor din antrepozitele fiscale receptionate de catre destinatarul inregistrat catre alte locuri de depozitare declarate sau nedeclarate, se realizeaza ulterior platii accizelor.
2. Pentru situatiile in care se deplaseaza produse accizabile de la antrepozitul fiscal catre alte locuri de depozitare, deplasarea se realizeaza impreuna cu documentul justificativ, aviz de insotire, in care sunt mentionate detaliile privind plata accizeor pentru cantitatea deplasata.
3. Furnizorul, in baza comenzii cumparatorului, realizeaza livrarea doar daca detine documentul de plata pentru valoarea accizelor cantitatii facturate.

La articolul 375, din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, alin. 1 – lit f) se abroga:
Se abroga obligatia destinatarului inregistrat de a realiza depozitarea doar in spatii declarate si autorizate pentru receptia produselor accizabile.


Produsele care fac obiectul livrarii cu plata accizelor inainte de a se efectua livrarea, sunt: tigari, tigarete, tutun de fumat.
Produsele care fac obiectul deplasari cu plata accizelor inainte de a se efectua deplasarea, sunt: vinuri spumoase, bauturi fermentate, altele decat vinul si berea, alcool etilic, benzina, motorina si kerosen.


OUG 69/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării şi implementării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi pentru alte măsuri fiscale

 

Devin elibigili pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica persoanele fizice din relatia economica B2C si agricultorii, persoane fizice, precum si Organele de executare silita, executorii judecatoresti si Agentia Nationala de Administrare a bunurilor indisponibilizate.
Se definesc cu Procedura privind organizarea şi înscrierea 3 tipuri de registre: Registrul Ro e-Factura optional, Ro e-Factura obligatoriu si Ro e-Factura executari silite.

Prevederile OUG 69/2024, sunt structurate astfel:

După articolul 10 din OUG 120/2021, se introduc nouă noi articole, art. 101 -109, cu următorul cuprins:

Factura electronica in relatia B2C

Se instituie transmiterea facturii electronice, emise pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, emise de catre operatori economici persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă sunt sau nu înregistraţi în scopuri de TVA, catre persoanele fizice, din relatia B2C, în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

Transmiterea facturilor electronice în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prezinta doua etape:

 • In perioada 01 iulie 2024 – 31 decembrie 2024, operatorii economici pot transmite facturile emise in relatia B2C in sistemul national RO e – Factura.
 • Incepand cu data de 01 ianuarie 2025, au obligaţia să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

Exceptate de la transmitere in sistemul national RO e-Factura, sunt facturile simplificate.

Termenul limita pentru transmiterea facturilor in sistemul national Ro e-Factura, este de 5 zile calendaristice, dar nu mai tarziu de 15 zile ale lunii urmatoare, potrivit art 319 alin (16) din Legea 227/2015,  la care se adauga  5 zile calendaristice prevazute de OUG 115/2023.

Factura electronica in relatia B2B – Organele de executare silita, executorii judecatoresti si Agentia Nationala de Administrare a bunurilor indisponibilizate,

Organele de executare silita, executorii judecatoresti si Agentia Nationala de Administrare a bunurilor indisponibilizate, care emit facturi in numele si in contul persoanelor impozabile in Romania, inregistrate sau un in scopuri de TVA, transmit facturile electronice in sistemul national Ro e-Factura, pentru livrările de bunuri efectuate în cadrul operaţiunilor de executare silită sau de valorificare a bunurilor mobile şi imobile sechestrate în cadrul procesului penal.


Transmiterea facturilor electronice în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prezinta doua etape:

 • In perioada 01 iulie 2024 – 31 decembrie 2024, Organele de executare silita, executorii judecatoresti si Agentia Nationala de Administrare a bunurilor indisponibilizate, pot transmite facturile in sistemul national RO e – Factura.
 • Incepand cu data de 01 ianuarie 2025, Organele de executare silita, executorii judecatoresti si Agentia Nationala de Administrare a bunurilor indisponibilizate au obligaţia să transmită facturile emise, în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.


Se infiinteaza Registrul Ro e-Factura executari silite.


Se elimina obligatia persoanelor impozabile potrivit art 266 alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, de a transmite in sistemul naţional RO e-Factura, facturile emise pentru operatiunile scutite, sau care nu se includ in baza de impozitare a TVA.


Agricultorii si asociatiile transmit prin optiune facturile in sistemul national Ro e-Factura pentru perioada 01 07 2024 – 30 06 2025.

Transmiterea facturilor in sistemul national Ro e – Factura, devine obligatorie de la 01 iulie 2025, apriorii sau simultan cu inregistrarea in Registrul Ro e – Factura obligatoriu.

Factura electronica si Asociaţiile şi fundaţiile constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

Asociaţiile şi fundaţiile constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, alte asociaţii fără scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare care desfasoara sau nu desfasoara activitati economice, nu au obligaţia utilizării sistemului naţional RO e-Factura pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2025.


Transmiterea facturilor electronice în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prezinta doua etape:

 • In perioada 01 iulie 2024 – 30 iunie 2025, asociaţiile şi fundaţiile pot transmite optional facturile in sistemul national RO e – Factura, in aceasta situatie sunt obligate să fie înregistrate în Registrul RO e-Factura optional.
 • Incepand cu data de 01 iulie 2025, au obligaţia să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura si sa fie inregistrate in Registrul national Ro e-Factura obligatoriu.
  Asociatiile si fundatiile care desfasoara activitati economice au obligatia de a fi inregistrati in Registrul RO e-Factura optional sau obligatoriu nu mai tarziu de 01 iulie 2025.

Daca asociatia/fundata este inscrisa in Registrul national Ro e – Factura optional, mai devreme de 01 iulie 2025, operatorii economici, potrivit Codului Fiscal, au obligatia de a transmite facturile prin sistemul national RO e – Factura.


Dupa data de 01 iulie 2025 operatorii economici au obligatia de a transmite facturile prin sistemul national RO e-Factura, intrucat inregistrarea in Registrul Ro e – Factura este obligatorie.

Factura electronica si agricultorii, persoane fizice


Agricultorii, persoane fizice, care aplică Regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 3151 din Legea nr. 227/2015, nu au obligaţia utilizării sistemului naţional RO e-Factura pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2025.

Transmiterea facturilor electronice în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prezinta doua etape:

 • In perioada 01 iulie 2024 – 30 iunie 2025, agricultorii, persoane fizice, pot transmite optional facturile in sistemul national RO e – Factura, in aceasta situatie sunt obligati să se înregistreze în Registrul RO e-Factura optional.
 • Incepand cu data de 01 iulie 2025, au obligaţia să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura si sa fie inregistrate in Registrul national Ro e-Factura obligatoriu.


Daca persoana fizica, agricultor, este inscrisa in Registrul national Ro e – factura optional, mai devreme de 01 iulie 2025, operatorii economici, potrivit Codului Fiscal, au obligatia de a transmite facturile prin sistemul national RO e – Factura.


Dupa data de 01 iulie 2025 operatorii economici au obligatia de a transmite facturile prin sistemul national RO e-Factura, intrucat inregistrarea in Registrul Ro e – Factura este obligatorie.

Elementele obligatorii ale Bonului Fiscal instituite de OUG 69/2024

 • Elementele obligatorii a fi tiparite pe bonul fiscal:


Unitatea de masura
Codul de identificare fiscala al beneficiarului, la cererea acestuia
Numarul de identificare al bonului

 • Elementele obligatorii a fi tiparite pe raportul fiscal de inchidere zilnica:


Numarul de bonuri fiscale care au inscris codul de identificare fiscala al beneficiarului si valoarea totala a acestora
Total taxa pe valoare adaugata
Identificatorul jurnalului electronic
Numarul si valoarea reducerilor si anularilor
Totalul sumelor pentru fiecare mijloc de plata utilizat
Sume de serviciu (sume precum plata restului catre clienti)

Se introduce tiparirea bonului fiscal cu cod QR a datei, a orei emiterii bonului fiscal, a numarului de identificare a bonului fiscal si a seriei fiscale a aparatului de marcat electronic fiscal.

Utilizatorii aparatelor de marcat, electronice fiscale care in urma testarii la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Informatica – ICI, se constata ca un este posibila tiparirea sub forma de cod QR, au obligatia de a se conforma in termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.

Sintetizate, prevederile OUG 69/2024, pot fi structurate astfel:

Screenshot 2024 06 27 101535


Bibliografie:

Legea 227/2015 Privind Codul Fiscal
Lega 296/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
OUG 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România
OUG 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării şi implementării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi pentru alte măsuri fiscale
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 59 din 6 iunie 2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și alte măsuri fiscale

Distribuie pe: