Impozitul pe profit si impozitul pe venit microintreprindere, modificari aplicabile de la 01 ianuarie 2024

In cuprinsul impozitului pe profit, modificarile legislative instituite prin Legea 296 si OUG 115 de la sfarsitul anului 2023, produc efecte astfel:

 1. Se introduce impozitul minim de 1% aplicat asupra unei baze de impozitare, special stabilita pentru acest tip de impozit.

Contribuabilii care au realizat la 31 decembrie 2023 o cifra de afaceri specific calculata de peste 50mil euro, dobandesc obligatia de a calcula, incepand cu anul 2024, impozitul minim in paralel cu impozitul pe profit, trimestrial/anual si a declara si achita valoarea aferenta impozitului minim, daca valoarea aferenta impozitului pe profit este mai mica decat valoarea impozitului minim.

Limita de 50mil euro se verifica la 31 decembrie 2023 conform sintaxei de calcul: VT-VS

Formula de calcul aplicata pentru verificarea limitei de 50mil euro, la 31 decembrie a anului precedent, se aplica incepand cu anul 2024 si pentru fiecare calcul al impozitului pe profit minim, astfel: 1%*(VT-VS-I-A).

 1. Impozitul suplimentar pentru institutiile de credit, care datoreaza suplimentar impozitului pe profit, un impozit pe cifra de afaceri, pentru care sunt stabilite urmatoarele cote de impozitare:
 • 2%, pentru perioada 01 01 2024 – 31 12 2025
 • 1%, incepand cu 01 ianuarie 2026.
 1. Impozitul suplimentar, datorat de persoanele juridice care desfasoara activitati in sectoarele petrol si gaze naturale, care inregistreaza la 31 decembrie 2023, o cifra de afaceri specific calculata de peste 50 mil euro.

Nu se includ in baza de calcul pentru acest impozit specific elementele realizate din activitatea de distributie/furnizare/transport energie electrica si gaze naturale.

 1. A fost abrogata exceptia, potrivit careia, nu aplicau prevederile scutirii de impozit pentru profitul reinvestit, contribuabilii pentru achizitiile reprezentand aparate de marcat electronice fiscale. (Art 22 alin (101))
 2. In cadrul cheltuielilor sociale sunt reglementate sumele achitate de catre contribuabili, pentru plasarea copiilor angajatilor in unitati de educatie timpurie (crese, gradinite) in limita a 1500lei/luna pentru fiecare copil. (Art 25 alin (3) lit b))
 3. Cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu, proprietate personala a unei persoane fizice, sunt deductibile intr-o limita de 50%. (Art 25 alin(3) lit j))
 4. Ajustarile pentru deprecierea creantelor sunt deductibile in limita unui procent de 30% pentru sume datorate de clienti interni si externi, pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri vandute, lucrari executate si servicii prestate. Modificarea procentului de la 50% la 30%, produce efecte pentru creantele inregistrate incepand cu 01 ianuarie 2024. (Art 26 alin (1) lit c))
 1. Pierderile fiscale se recupereaza in limita a 70% in urmatorii 5 ani consecutivi, incepand cu perderile fiscale declarate incepand cu 01 ianuarie 2024. Pierderile ramase de recuperat la 31 decembrie 2023, se recupereaza in limita de 70% pe o perioada de 7 ani consecutivi, noile prevederi se aplica si pentru grupurile fiscale. (Art 31 alin (1))
 2. Se stabileste un plafon de 500 000euro pentru costul excedentar al indatorarii realizat cu persoanele affiliate care nu finanteaza achizitia/productia de imobilizari. Costul total al indatorarii realizat atat cu persoanele afiliate cat si cu persoanele neafiliate este deductibil intr-un plafon de 1 000 000euro. (ART. 402 alin (4))

Modificari privind impozitul pe venit al microintreprinderilor:

Se instituie noi dispozitii privind definitia unei societati microintreprindere, astfel incat, conditiile cumulativ de indeplinit, potrivit art 47 din Codul Fiscal, sunt:

 1. A realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 500 000euro, limita verificata cu intreprinderile legate.
 2. Are un capital social detinut de persoane.
 3. Nu se afla in dizolvare urmata de lichidare.
 4. A realizat venituri, altele decat cele din consultanta si management (cu exceptia consultantei fiscale) intr-o proportie de peste 80%.
 5. Are cel putin un salariat.
 6. Are asociati/actionari care detin peste 25% din valoarea/nr. titlurilor de participare si este singura desemnata sa aplice impozitul pe venit microintreprindere.
 7. A depus situatiile financiare la 31 martie 2024.

Prezentate intr-o forma comparativa, modificarile asupra elementelor impozitului pe profit precum si a impozitului pe venit microintreprindere sunt prezentate in continuare, pentru fiecare articol modificat/nou instituit.

 
MODIFICARI ADUSE ASUPRA ELEMENTELOR IMPOZITULUI PE PROFIT
 
 

Forma textului de lege in vigoare pana la 31 decembrie 2023

Textul legii in vigoare incepand cu 01 ianuarie 2024

Observatii

Art 22 alin (101) contribuabilii care aplică prevederile Legii nr. 153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru achizițiile reprezentând aparate de marcat electronice fiscale, definite potrivit legii, nu aplică prevederile prezentului articol.

Abrogat

Contribuabilii care aplica bonificatia la calculul impozitului pe profit (L153/2020) si efectueaza achizitii de aparate de marcat electronice fiscale erau exceptati de la directionarea profitului reinvestit in aparate de marcat electronice fiscale conform art 22 – prevedere abrogata.

 
 

Art 25 alin(3) lit b) pct 2 cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități aflate în administrarea contribuabililor, precum: școli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști și altele asemenea

Art 25 alin(3) lit b) pct 2 cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor, precum: creşe, grădiniţe, şcoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti şi altele asemenea

In sfera cheltuielilor sociale au fost introduse cheltuielile realizate cu administrarea creselor si gradinitelor in limita unui procent de 5% din fondul de salarii

 
 
 

Se adauda Art 25 alin (3) lit b) pct 31 sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil;

Cheltuiala angajatorului pentru plasarea copiilor angajatilor in unitati de educatie timpurie in limita unui plafon de 1500lei/luna/copil – limita consolidata cu plafonul de 33% privind avantajele de natura salariala neimpozabile.

Art 25 alin(3) lit j) cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu aflat în locuința proprietate personală a unei persoane fizice, folosită și în scop personal, deductibile în limita corespunzătoare suprafețelor puse la dispoziția societății în baza contractelor încheiate între părți, în acest scop

Art 25 alin(3) lit j)  50% din valoarea cheltuielilor de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui sediu aflat în locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în scop personal, corespunzătoare suprafeţelor puse la dispoziţia contribuabilului în baza contractelor încheiate între părţi, în acest scop

Deductibile la calculul impozitului pe profit sunt cheltuielile de functionare si intretinere intr-un procent de 50%, pentru un sediu, locuinta personala a unei persoane fizice

Art 25 alin(4) lit i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii;

Art 25 alin(4) lit i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, acordate potrivit legii;

Au fost eliminate cheltuielile cu bursele private din sfera cheltuielilor nedeductibile la calculul impozitului pe profit

Art 25 alin (4) t) cheltuielile reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la data punerii în funcțiune, potrivit legii; contribuabilii care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale scad costul lor de achiziție din impozitul pe profit datorat

Abrogat

S-a eliminat prevederea potrivit careia, costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale se scade din impozitul pe profit datorat potrivit OUG 153/2020 dar se pastreaza prevederea potrivit careia reprezinta cheltuiala nedeductibila, amortizarea fiscala a celor reporatate dupa 01 ianuarie 2024, cf art 45 alin(17).

 

Art 25 alin (13) Pentru determinarea rezultatului fiscal, contribuabilii care efectuează cheltuieli privind bursele private, potrivit Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, însumează aceste cheltuieli în limita a 1.500 lei/fiecare bursă acordată, cu cele prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b), iar suma rezultată se deduce în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b).

Bursele private acordate intr-o limita de 1500lei/bursa intra in plafonul cheltuielilor sociale prevazute la art 25 alin (3) lit b).

 
 

 Art 26 alin (1) lit. c) ajustările pentru deprecierea creanţelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în limita unui procent de 50% din valoarea acestora

Art 26 alin (1) lit c) ajustările pentru deprecierea creanţelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, reprezentând sume datorate de clienţii interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri vândute, lucrări executate şi servicii prestate, în limita unui procent de 30% din valoarea acestor ajustări,

Procentul de deducere aferent ajustarilor pentru deprecierea creantelor revine la 30%.

 

Art 28 alin (12) lit i1 pentru un sediu social care nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii economice, situat în clădiri de locuinţe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidenţiale definite potrivit prevederilor legale, înregistrate în patrimoniul contribuabilului, amortizarea este deductibilă la nivelul de 50%. În cazul utilizării sediilor sociale, aflate în patrimoniul contribuabilului, în scop personal de către acţionari sau asociaţi, amortizarea fiscală aferentă sediului social nu se deduce la calculul rezultatului fiscal;

Amortizarea unui sediu ce nu este utilizat exclusiv in scopul actvitatii economice este deductibila intr-un procent de 50%.

Art 31 alin (1) Pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

(1) Pierderile fiscale anuale stabilite prin declaraţia de impozit pe profit, începând cu anul 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024, după caz, se recuperează din profiturile impozabile realizate, în limita a 70% inclusiv, în următorii 5 ani consecutivi.

 
 

(7) Pierderile fiscale anuale stabilite prin declaraţia de impozit pe profit, aferente anilor precedenţi anului 2024/anului care începe în 2024, rămase de recuperat la data de 31 decembrie 2023, se recuperează din profiturile impozabile realizate începând cu anul 2024, în limita a 70% din profiturile impozabile respective, pe perioada rămasă de recuperat din cei 7 ani consecutivi ulteriori anului înregistrării pierderilor respective.

(8) În cazul în care se recuperează atât pierderi fiscale anuale, potrivit dispoziţiilor alin. (1) şi (7), pentru aplicarea limitei de 70%, aceste pierderi se cumulează.

Se modifica perioada de recuperare a piederilor fiscale de la 7 ani la 5 ani precum si procentul de recuperare din 100% la 70%.

Perderile fiscale inregistrate anterior 01 ianurie 2024 se recupereaza intr-un procent de 70% pe perioada ramasa din cei 7 ani.

Pierderea fiscala incepand cu 01 ianuarie 2024 se recupereaza intr-un precent ce nu poate depasii 70% din pierderea cumulata celor doua perioade (anterior 01 01 2024/dupa 01 01 2024).

Art 36 alin (3) Rezultatul fiscal al sediului permanent se determină prin tratarea acestuia ca persoană separată și prin utilizarea regulilor prețurilor de transfer la stabilirea valorii de piață a unui transfer făcut între persoana juridică străină și sediul său permanent.

(3) Rezultatul fiscal al sediului permanent se determină prin tratarea acestuia ca persoană separată şi independentă şi prin utilizarea regulilor preţurilor de transfer la stabilirea valorii de piaţă a unui transfer efectuat între persoana juridică străină şi sediul său permanent. La stabilirea valorii de piaţă a transferului efectuat între persoana juridică străină şi sediul său permanent se au în vedere prevederile din Raportul 2010 privind alocarea profiturilor către sediile permanente.

Instituirea caracterului de persoana independenta asupra unei persoane juridice straine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România cu implicatii asupra preturilor de transfer.

ART. 402  alin (4) Contribuabilul are dreptul de a deduce, într-o perioadă fiscală, costurile excedentare ale îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro.

(4) Contribuabilul are dreptul de a deduce, într-o perioadă fiscală, costurile excedentare ale îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro. Costurile excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacţii/operaţiuni care nu finanţează achiziţia/producţia imobilizărilor în curs de execuţie/activelor stabilite potrivit art. 181 alin. (3) şi (12), respectiv art. 183 alin. (2) şi (9), şi care sunt efectuate cu persoane afiliate, definite potrivit art. 7 pct. 26, se deduc, într-o perioadă fiscală, până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro.

Se instituie un nou plafon de 500 000euro, privind costul excedentar al indatorarii realizat pentru productia/achizitia imobilizarilor in curs de executie potrivit art. 181 alin. (3) şi (12), respectiv art. 183 alin. (2) şi (9), şi care este efectuat in relatia cu persoane affiliate.

ART. 423  alin (2) litera e) nu sunt plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau nu sunt concomitent plătitori de impozit pe profit și plătitori de impozit specific;

 ART. 423 alin (2) litera e) nu sunt plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

 

ART. 423 alin (4) Prin excepție de la prevederile Titlului III și prin derogare de la prevederile Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pe perioada de consolidare, membrii grupului fiscal care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47 sau la art. 3 din Legea nr. 170/2016 aplică prevederile consolidarii fiscale.

ABROGAT

Grupurile fiscale se pot constituii doar din societati platitoare de impozit pe profit.

 

Art 42 alin (3) Contribuabilii care efectuează cheltuieli potrivit art. 25 alin. (4) lit. ţ), sponsorizări şi/sau acte de mecenat au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenatului aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective.

Bursele private devin cheltuiala individuala, din element asimilat sponsorizarii, deductibila in limita a 1500lei.

 

ART. 427 alin (21) În perioada aplicării sistemului de consolidare fiscală, rezultatul fiscal consolidat negativ înregistrat de grupul fiscal se recuperează în procent de 70% din rezultatul fiscal consolidat pozitiv al acestuia, potrivit art. 31. Recuperarea rezultatelor fiscale consolidate negative se efectuează în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Recuperarea pierderii fiscale consolidate se realizeaza intr-un procent de 70% pe perioada rămasă cuprinsă, între anul înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 7 ani, respectiv 5 ani, potrivit alin (3) al art 427.

MODIFICARI ADUSE ASUPRA IMPOZITULUI PE VENIT MICROINTREPRINDERE

Forma textului de lege in vigoare pana la 31 decembrie 2023

Textul legii in vigoare incepand cu 01 ianuarie 2024

Observatii

Art 47 lit h) are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul articol.

Art 47 alin h) are asociaţi/acţionari care deţin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot şi este singura persoană juridică stabilită de către asociaţi/acţionari să aplice prevederile prezentului titlu

Se instituie regula unei singure societati micro pentru detineri directe sau indirecte de peste 25%.

 

Art 47 lit i) a depus în termen situaţiile financiare anuale, dacă are această obligaţie potrivit legii.

A depus situatiile financiare anuale pana la 31 martie 2024, articol coroborat cu art. 541 – prevedere aplicabila ptr anul 2024.

 

Art 47 alin (11) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004.

Plafonul de 500.000euro se verifica luand in considerare veniturile întreprinderilor legate cu aceasta.

Art 47 alin(3) lit g) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii.

Art 47 alin(3) lit g) persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, precum şi persoana juridică română care desfăşoară activităţi de intermediere/distribuţie în aceste domenii, cu excepţia intermediarilor secundari de asigurări şi/sau reasigurări, definiţi potrivit legii, care au realizat venituri din activitatea de distribuţie de asigurări/reasigurări în proporţie de până la 15% inclusiv din veniturile totale.

Intermediarii secundari de asigurări şi/sau reasigurări, definiţi potrivit legii, care au realizat venituri din activitatea de distribuţie de asigurări/reasigurări în proporţie de până la 15% inclusiv din veniturile totale pot aplica prevederile prezentului titlu.

 

Art 48 alin (23) Prin excepţie de la prevederile art. 52, respectiv de la art. 47 alin. (1) şi alin. (4), micro care se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, potrivit prevederilor legale, continuă să fie plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pentru întreaga perioadă în care înregistrează această situaţie de inactivitate.

Microintreprinderea aplica prevederile prezentului titlu pe perioada de inactivitate precum si la reluarea activitatii potrivit art 48 alin (32), daca respecta prevederile art 47 CF.

Art 51 alin (1) Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 1%.

Art 51 alin 1) Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a)1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depăşesc 60.000 euro inclusiv şi care nu desfăşoară activităţile prevăzute la lit. b) pct. 2;

b)3%, pentru microîntreprinderile care:

1. realizează venituri peste 60.000 euro; sau

2. desfăşoară activităţi in domeniul HORECA, juridic, medical, editare si realizare software.

Se instituie un plafon nou, o noua cota de impozitare precum si extinderea sferei de aplicare ptr activitati din domeniul medical, juridic si it.

 

Începând cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatele (11), (13)-(110), (21) şi (22) se ABROGĂ.

Se revoca prevederile potrivit carora o microintreprindere poate scadea in impozitul pe venit cheltuielile cu sponsorizarea si costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale.

Distribuie pe: