Legea nr. 296 din octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

Legea 296/2023 aduce modificari unor acte normative contributorii la bugetul de stat consolidat dar si actualizari in structurile operationale ale statului.

Modificarile, aplicabile chiar din noiembrie anul acesta unele dintre ele,  implementate, au ca si obiectiv uniformizarea modalitatii de impozitare pe toate categoriile de contribuabili si cresterea  disciplinei economice si fiscale a persoanelor care realizeaza venituri impozabile.

I. Noi sume stabilite pentru salariul minim

In vederea completarii informatiilor de la punctul VIII Reglementari noi privind  impozitarea veniturilor din salarii si asimilate salariilor, noile valori stabilite de catre guvern pentru salariile minime brute realizate sunt:

 • Salariul minim brut pe tara stabilit prin Hotărârea nr. 900/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 877 din 28 septembrie 2023 devine 3.300 lei brut de la 01 octombrie 2023.
 • Salariul minim brut pe tara pentru domeniul constructiilor se stabileste la suma de 4.582 lei lunar
 • Salariul minim brut pentru sectorul agricol si industria alimentara devine 3.436 lei pe luna.

Pentru salariul minim in domeniul constructiilor, agricultura si industria alimentara, ordonanta de guvern nu a fost publicata in monitorul oficial.

II. Factura electronica – RO E-Factura

Se introduce la articolul 319, alineatul 11 , coroborat cu noua forma a alineatului 24 din cadrul art 319 – Facturarea:

 • Astfel incat potrivit acestora, sunt considerate facturi numai cele care indeplinesc conditiile prevazute de OUG 120/2021 privind facturarea in relatia B2B si B2G – respectiv emiterea acestora pe cale electronica si transmiterea respectiv acceptarea prin intermediul Sistemului national de operare RO E-Factura.
 • Utilizarea facturii electronice, cu sensul stabilit la punctul anterior, face obiectul acceptarii de catre destinatar;
 • Plata facturilor emise in relatia B2G este conditionata, de emiterea acestora prin intermediul Sistemului national de operare RO E-Factura;
 • Obligativitatea transmiterii facturilor se constituie atat pentru persoanele impozabile cat si pentru cele neimpozabile din punct de vedere TVA, conform art 316 din Legea 227/2015 pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România.

III. Sistemul național RO e-Sigiliu

Se instituie sistemul bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice și a unei aplicații informatice care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea se află în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul national.

Anaf si Autoritatea Vamala, dupa analize de risc efectuate, dispun aplicarea unor sigilii inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul national.

IV. Amenzile emise de autoritati sub noi prevederi

Agentii economice sancționați in baza  urmatoarelor legi si ordonante:

 • Legea Contabilitatii 82/1991,
 • Legii 70/2015 privind plafoanele tranzactiilor cu numerar,
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
 • Ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
 • Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
 • Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

Nu mai beneficiază de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normative.

V. Proprietatile detinute de catre persoanele rezidente altor state member UE in Romania
Organul fiscal local are obligația de a transmite, anual, până la data de 10 aprilie a anului curent, pentru anul anterior, organului fiscal central informații cu privire la bunurile imobile deținute în proprietate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul respectivei unități administrative.

VI. Modificari aduse Legii 70/2015 privind incasarile si platile in numerar

Incepand cu data de 11 noiembrie 2023 platile si incasarile in numerar se efectueaza in limita unor noi plafoane.

 

Persoane fizice

Persoane juridice

Magazine Cash&Carry

Avansuri spre decontare

Plafon incasari PJ

5000lei/pers/zi

(pana la 31.12.2024)

2500lei/persoana/zi

(>01.01.2025)

1000 lei/persoana

2000lei/persoana

 

Plafon plati PJ

5000lei/pers/zi

(pana la 31.12.2024)

2500lei/persoana/zi

(>01.01.2025)

1000lei/pers

In limita unuiplafon de 2000lei/zi

2000lei/zi

1000lei/persoana/zi

Soldul caseriei la sfarsitul zilei incepand cu data de 11 noiembrie 2023 nu poate depasi suma de 50.000lei, sumele care exceed acestui plafon se depun in doua zile lucratoare in banca.

VII. Modificari si completari aduse de Legea 296/2023 privind impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul suplimentar si impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare

 1. Agentii economici cu o cifra de afaceri de peste 50 mil euro, inregistrata in anul fiscal precedent, vor calcula si declara incepand cu veniturile realizate in anul 2024:
 • Impozitul minim pe cifra de afaceri, daca impozitul pe profit in anul de calcul este mai mic decat impozitul minim pe cifra de afaceri, contribuabilii sunt obligați la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Pentru efectuarea comparatiei intre valoarea impozitului pe profit si valoarea impozitului minim, impozitulul pe profit luat in considerare este cel determinat prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei impozabile din care se scade cheltuiala cu sponsorizarea, costul de achizitie al caselor de marcat si reducerea conform OUG 153/2020.

Cota stabilita pentru acest impozit este de 1% aplicabila la cifra de afaceri specific determinata.

Exceptati de la plata acestui impozit: institutiile de credit precum si operatorii economici care desfășoară exclusiv activități de distribuție/ furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale reglementati de ANRE (incepand cu anul 2026 acestia din urma devin exigibili acestui impozit).

 • Impozitul suplimentar pentru instituțiile de credit – Institutiile de credit datoreaza suplimentar impozitului pe profit, un impozit minim de 2% din cifra de afaceri pentru perioada 01.01.2024 31.12.2025 si 1% incepand cu 01.01.2026.
 • Impozitul suplimentar pentru agentii economici care desfasoara activitati in industria petrolului si a gazelor naturale – persoanele juridice cu o CA mai mare de 50 mil euro si care desfasoara activitati in industria petrolului si a gazelor naturale (altele decat distribuție/furnizare/transport de energie electrica) datorează suplimentar impozitului pe profit un impozit specific de 0,5% aplicat la cifra de afaceri specific determinata.
  Prevederile se aplica pentru perioada 2024 – 2025, urmand ca incepand cu 2026 sa se aplice prevederile aferente impozitului minim pe cifra de afaceri.

2. Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare

Persoanele fizice care detin in proprietate bunuri imobile, respectiv cladiri a caror valoare depaseste suma de 2.500.000 lei si bunuri mobile, respectiv autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție  depășește 375.000 lei, datoreaza un impozit de 0,3% aplicat asupra diferentei intre plafonul neimpozabil (2.500.000lei/375.000lei) si valoarea cladirii respective a autoturismului.

3. Noi plafoane stabilite microintreprinderilor

Astfel incat, se revine la cota de 3%, alaturi de cea de 1%, aplicabila pentru anul 2023,  pentru veniturile  realizate de la  01 ianuarie 2024 astfel:

a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b) pct. 2;

b) 3%, pentru microîntreprinderile care:

1.realizează venituri peste 60.000euro sau

2.realizeaza venituri din activitati: editare jocuri de calculator, IT, HORECA, juridice si asistenta medicala

Agentii economici care in timpul anului nu mai indeplinesc plafonul de 60.000euro si nu desfasoara activitati specifice (din cele mai sus prezentate) pot reveni la cota de 1%.

De asemenea societatile care desfasoara activitati economice altele decat cele mai sus prezentate, aplica cota de 3% asupra tuturor veniturilor impozabile realizate.

VIII. Modificarile si completarile aduse de Legea 296/2023 instituie conditii noi de impozitare pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor

Modificari asupra veniturilor realizate de la 01 noiembrie 2023:

Pentru salariatii care realizeaza venituri din activitatea de creare programe pentru calculator, scutirea de la plata impozitului pe venit din salarii se aplică la angajatorul unde se afla functia de baza pentru veniturile brute lunare realizate de până la 10.000 lei inclusiv, pe baza opțiunii exprimate, în scris, prin declarație pe propria răspundere depusă la angajator/plătitor.

Pentru salariatii care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor din activitati in domeniul constructiilor, scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii realizate se aplica:

 • La salariul minim brut prevazut de lege pentru domeniul constructiilor stabilit pentru o norma de munca de 8 ore/zi;
 • La un salariu brut realizat de pana la 10.000 lei pentru o norma intreaga de munca sau fractie de norma.

Pentru salariatii care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor din activitati in domeniul agricol si alimentar, scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii realizate se aplica:

 • La salariul minim brut prevazut de lege pentru domeniul agricol si alimentar stabilit pentru o norma de munca de 8 ore/zi;
 • La un salariu brut realizat de pana la 10.000 lei pentru o norma intreaga de munca sau fractie de norma.

Reducerea aplicata contributiei de asigurari sociale se mentine pana la data de 31 decembrie 2028 pentru veniturile salariale realizate de catre salariati in domeniul constructiilor, agricultura si industria alimentara si pentru activitatea de creare programe pentru calculator, reducerea se aplica corespunzator cotei de contribuţie la fondul de pensii administrat privat prevăzută în Legea nr. 411/2004.

Persoane fizice care realizeaza venituri din salarii in sectorul constructiilor, in sectorul agricol si in industria alimentara nu mai sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate precum si  Contributia Asiguratorie de munca a fost reintregita la constituire si plata, la valoarea initiala de 2,25%.

 Baza de calcul a CASS se extinde cu includerea valorii nominale a tichetelor cadou, de masa si a voucherelor de vacanta.

Exceptati de la plata CASS – prosumatorii, persoane fizice.

Modificari cu impact incepand cu veniturile realizate din 01 ianuarie 2024, pentru ultimile doua alineate.

IX. Venituri noi stabilite in sfera veniturilor din alte surse si noua cota de impozitare de 70% aplicata acestora.

Veniturile fara sursa de provenienta, declarata/identificata de catre organele fiscale in sectorul de activitate al contribuabililor care realizeaza venituri din alte surse, sunt impozitate cu o cota de 70%.

X. Noi conditii privind determinarea bazei impozabile pentru veniturile realizate din contractele sportive

Pentru veniturile din activitati sportive se introduce deducerea CASS din venitul brut realizat. Baza anuala la care se aplica contributia de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mare decat nivelul a 60 de salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei.
Modificari cu aplicabilitate incepand cu veniturile realizate in anul 2024.

XI. Veniturile din activitati independente si noi plafoane ale bazei de impozitare

La venitul net anual impozabil, contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, aplica deducerea sumelor aferente CAS si CASS, in vederea determinarii impozitului pe venit.
Veniturile realizate din activitati independente (activități de producție, comerț, prestări de servicii și veniturile din profesii liberale) sunt impozitate cu CASS la o baza de calcul care nu poate fi mai mare decat nivelul a 60 de salarii minime brute pe tara, dar nu mai mica decat nivelul a 6 salarii minime brute pe tara.
Modificarile se aplica incepand cu veniturile realizate in anul 2024.

XII. Persoanele fizice care realizeaza venituri din:

c)venituri din drepturi de proprietate intelectuale,
d) venituri din asocierea cu o persoană juridică
e) venituri din cedarea folosinței bunurilor
f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură
g) venituri din investiții
h) venituri din alte surse

Datoreaza CASS la un venit minim de 6 salarii minime brute pe tara, 12 sau 24.
Pentru persoanele care realizeaza venituri din proprietate intelectuala, arenda, investitii, cedarea dreptului de folosinta, asocieri cu persoane juridice,  venituri din alte surse, contributia de asigurari sociale de sanatate  la nivelul celor 6 salarii minime brute pe tara nu se datoreaza daca persoana fizica a realizat venituri din salarii la un nivel cel putin egal cu  nivelul a 6 salarii minime pe tara.
Modificarile se aplica incepand cu veniturile realizate in anul 2024.

XIII. Livrari de bunuri si servicii, pentru care incepand cu 01.01.2024, cota de tva aplicabila devine 19%

Produsele alimentare cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g;
Exceptie pentru cozonac si biscuiti care raman cu cota de 9%.
• Este stabilita cota de 19% pentru toate produsele care se incadreaza la NC 2202;
• Dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313;
• Transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice;
• Transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu;
• Transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală;
• Transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agreement;
• Livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii.


XIV. Livrari de bunuri si servicii pentru care incepand cu 01.01.2024, cota de tva aplicabila devine 9%
• Livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale;
• Livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice;
• Serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale.
• Serviciile constând în permiterea accesului la evenimente sportive.

Prevederile intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2024.

Distribuie pe: