ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 70 din 21 iunie 2024

Ordonanta instituie decontul precompletat RO e – TVA, prin valorificarea datelor din Sistemul Informatic National.

Acesta, contine date si informatii privind operatiunile economice, transmise de persoanele impozabile in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, Ro e- Transport, RO e – Sigiliu, Ro e- SAF-T, RO e – Case de marcat, Sistemul informatic vamal.

Datele si informatiile privind operatiunile economice sunt declarate de catre persoanele impozabile si transmise in sistemele informatice ale Ministerului de Finante, potrivit art 2 din ordonanta.

Dar, declararea, este reglementata de Codul de procedura fiscala la art 1 alin (17) coroborat cu art 93 alin (2) lit a) privind stabilirea creantelor prin declaratia de impunere, documentele pe baza carora se constituie informatia in sistemul informatic national sunt justificative, potrivit art 72 din Codul de procedura fiscala – documente probante pentru evidenta contabila.

 Prin urmare avand in vedere, metoda de constituire  a informatiei in Sistemul informatic national– potrivit documentului probant justificativ  – informatia se constituie prin transmitere si caracterul modificabil se aplica atat documentului justificativ cat si asupra raportului respectiv decontului precompletat.

Caracterul definitiv se instituie asupra tipului de document creanta fiscala, dar decontul precompletat nu este o creanta fiscala, prin urmare face obiectul actiunii de modificare, daca rolul acestuia nu este, de fapt, acela de fisa sintetica a operatiunilor.

Important, potrivit ordonantei la art. 2 alin (5) se precizeaza faptul ca persoanele impozabile pot solicita electronic rapoarte privind datele si informatiile din sursele utilizate.

Potrivit art. 3 din ordonanta, implementarea decontului precompletat RO e- TVA se realizeaza cu data de 01 august 2024 pentru  operatiunile efectuate incepand cu data de 01 iulie 2024.

Anaf, valorifica datele si informatiile din decontul precompletat si decontul final depus prin identificarea diferentelor dintre cele doua deconturi, potrivit art 4 din ordonanta.

In sfera diferentelor se constituie:

  1. Pentru modificarea bazei de impozitare si a taxei pe valoare adaugata, persoanele impozabile au obligatia de a intocmi o autofactura pana la data de 15 a lunii urmatoare, dar totalul taxei deduse si colectate este modificat si ca urmare a operatiunilor pentru care nu este reglementata autofactura, cum ar fi: deductibilitatea limitata, data faptului generator pentru situatiile in care se produce inainte de emiterea facturii fiscale, factura simplificata. Situatii precum acestea determina diferente intre decontul precompletat si decontul de TVA.
  2. Regimurile speciale de TVA aplicate de agentiile de turism, second – hand, care nu deduc tva-ul din facturile de achizitii si colecteaza TVA la marja de profit. Facturile de achizitii primite de aceste categorii de persoane impozabile prin sistemul national RO e- Factura, vor constituii diferente intre decontul precompletat, care le va prelua automat in Sistemul Informatic National, si decontul de TVA depus de catre contribuabil. Este o diferenta de structura, care trebuie eliminata de la implementare.
  3. Pro-rata si regimurile de deducere, si colectare (avansuri, ajustari) a caror declarare in nota justificativa privind diferentele RO e- TVA, se dubleaza cu informatia deja prezenta in Ro e- SAF-T.
  4. Sistemul TVA la incasare, potrivit caruia exigibilitatea TVA intervine la plata respectiv incasarea facturilor.
  5. Operatiunile transmise in relatia B2C, vor genera diferente pana la 01.01.2025 

Eliminarea diferentelor de structura si egalizarea datei de transmitere si declarare sunt masuri ce se impun a fi implementate apriorii instituirii decontului precompletat RO e – TVA. Aceleasi criterii de evaluarea privind riscul se aplica, in conditii de uniformitate a informatiei, dar decontul precompletat infaptuieste o forma declarativa intr-o perioada mai scurta de timp (20 de zile).

Distribuie pe: